Varhaiskasvatus

Päivähoito on kunnallinen varhaiskasvatuspalvelu. Päivähoidon tehtävänä on tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Tavoitteena on edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä.

Varhainen tuki tarkoittaa sekä lapsen kasvun ja kehityksen tukemista, että mahdollisimman varhain aloitettuja tukitoimia. Lapsen tuen tarpeiden tunnistaminen arjen tilanteissa on pohjana lapsen yksilölliselle tukemiselle. Varhainen tuki on päivittäisen toiminnan, menetelmien, ympäristön ratkaisujen sekä toiminnan suunnittelua ja arviointia yhteistyössä vanhempien kanssa. Kaikille päivähoidossa oleville lapsille tehdään hoito- ja kasvatussuunnitelma.

Lapsiperheille tarjotaan päivähoitoa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatuksen perustana on Pyhännän kunnan varhaiskasvatussuunnitelma.

Päivähoitoon hakeminen

Päivähoitoon tulee hakea neljä kuukautta ennen hoidon alkamista. Hoitopaikka pyritään järjestämään niin pian kuin mahdollista. Työllistymisen tai opiskelun takia hoitopaikkaa hakevien on kuitenkin syytä varautua kahden viikon odotukseen ennen hoitopaikan järjestymistä. Päivähoidon hakemuslomakkeita saa päivähoitotoimistosta tai kunnan nettisivuilta/lomakkeet. Palauta hakemus päivähoitotoimistoon, osoite Vaarinväylä 3, 92930 Pyhäntä.