Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

 

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ( 1503/2016 ) tuli voimaan 1.3.2017 alkaen. Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista.

Enimmäismaksu on 290 € / kk. Pienin perittävä maksu on 27 €/kk. Maksutonta varhaiskasvatusta koskeva sääntely pysyy ennallaan. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 90% ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 261€/kk. Seuraavien lasten maksu on 20% ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 58€/kk.

Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu, silloin kun lapsi on korkeintaan 20 tuntia viikossa varhaiskasvatuksessa, on enintään 60% kokoaikaisesta maksusta. Silloin kun varhaiskasvatus kestää keskimäärin 35 tuntia, voidaan periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Aikaan suhteutettu maksu voidaan periä kun varhaiskasvatus on enemmän kuin 20 tuntia mutta alle 35 tuntia viikossa.

Maksun määräytymisen tulorajoja ja enimmäismaksuja tarkistetaan kahden vuoden välein jatkossa opetustoimen hintaindeksillä.

Pyhännän varhaiskasvatuksessa on siirrytty varattujen hoitoaikojen mukaiseen tuntiperusteiseen asiakasmaksulaskutukseen 1.8.2014 alkaen . Uuden lain mukainen muutos on tehty päivähoidon linjauksiin sisältyvään asiakasmaksutaulukkoon.