Vanhempainyhdistys

Pyhännän vanhempainyhdistys ry.

Johtokunta: Tiina Mikkonen (pj), Mervi Huhtala (rahastonhoitaja), Paula Petäjäjärvi, Kaisa Lohi, Sanna Leiviskä ja Anja Haataja (opettajajäsen).

Pyhännän ala-asteen vanhempainyhdistys on perustettu v. 2000 edistämään oppilaiden, vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa. Yhdistys pyrkii tukemaan koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä siten edistämään lasten monipuolista kasvua ja kehitystä. Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sekä kuuluu jäsenenä Suomen vanhempainliitto ry:een.

Vanhempainyhdistys rahoittaa toimintaansa mm. keräämällä jäseniltään vapaaehtoista kannatusjäsenmaksua, järjestämällä erilaisia tapahtumia ja tempauksia, esim. arpajaisia. Vanhempainyhdistyksen toimintaa voi tukea taloudellisesti maksamalla pankkiin kannattajajäsenmaksun 5€/perhe tai itse parhaaksi katsomallaan summalla (Pyhännän OP 537302-27478/ vanhempainyhdistys) ja antamalla s-postitiedot talkoorekisteriin (lähetä sihteerin s-postiin), jonka kautta pääset osallistumaan toimintaan esim. leipomalla kahvituksiin, olemalla mukana toimitsijana kilpailuissa yms.

Kirkonkylän ala-asteen ja Pyhännän yläasteen vanhempainyhdistykset ovat yhdistyneet 1.1.2009 alkaen.

Vanhempainyhdistyksen vakiintunut toiminta:

1. Osallistuminen koulun yleisurheilukilpailuihin toimitsijoina ja pienten purtavien ja arpojen myynti.

2. Ekaluokkalaisten ja heidän vanhempiensa sekä opettajien yhteisen kokoontumisen järjestäminen syksyllä. Kokoontumisessa kaikilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa rennossa ilmapiirissä. Tämän jälkeen on lapsen entistä mukavampi mennä kouluun ja vanhempien laittaa lapsi sinne, kun tietää hänen opettajan, luokkakaverit ja vanhemmat.

3. Joulujuhlan kahvituksen ja arpajaisten järjestäminen.

4. Koulun toimintapäivään osallistuminen toimitsijoina erilaissa pajoissa opettajien apuna.

5. Kevätjuhlan kahvituksen ja arpajaisten järjestäminen sekä stipendin jakaminen jokaiseen luokkaan kriteerillä "Myönteisesti koulutyöhön suhtautuva ja eniten omaa suoritustaan parantanut".