Tarkastustoimi

Hallintosäännön mukaan kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja hallintosäännön määräysten mukaisesti.

Sisäinen valvonta on johtamisen apuvälinen. Sisäisen valvonnnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus.

Tilintarkastuskertomus

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Ulkoinen valvonta

Tarkastuslautakunta

Kunnan hallinnon ja talouden tarkastamista varten valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien tarkastamista varten.

Vuosien 2013-2016 hallinnon ja talouden tarkastamista varten asetetun lautakunnan kokoonpano:

puheenjohtaja Kari Körkkö,
0400 284 436 / kari.j.korkko(at)gmail.com

varapuheenjohtaja Satu Rimpeläinen

jäsenet:
Pauli Vartiainen
Anni Pehkonen

Tilintarkastaja

Toimikauttaan vastaavien vuosien tilintarkastusyhteisöksi valtuusto on valinnut Oy Audiator Ab:n, joka on nimennyt vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT Tuula Roinisen.

Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta Pyhännän kunnassa on järjestetty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan.