Kaavoitus


Tekninen lautakunta toimii kunnan kaavoitusta valmistelevana viranomaisena.

Voimassa olevia asemakaavoja on 7 kpl, loma-asumiseen liittyviä asemakaavoja on 4 kpl. Lisäksi rantayleiskaavoja on 2 kpl ja maankäyttöön liittyviä käyttösuunnitelmia 1 kpl.

Kaava-asioissa yhteyshenkilö Timo Aitto-oja , puh. 040 1912 203

Kaavoituskatsaus 2019 (tekn.ltk 19.2.2019 § 8)

Rakennusjärjestys 2016 (kvalt 25.1.2016 § 5)

Nähtävänä olevat kaavat

Kirkonkylän yleiskaavaluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavamerkinnät
Yleiskaavakartta
Arkeologinen selvitys
Kulttuuriympäristöselvitys
Luontoselvitys
Pesimälinnustoselvitys

Vireillä olevat kaavat

Kirkonseudun asemakaava laajennus Koulutien ympäristöön ja Keskustietä koskeva asemakaavamuutosehdotus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Vastineet
Kaavakartta
Kaavaselostus

 

Kirkonseudun asemakaavamuutosehdotus korttelissa 400
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Vastineet
Kaavakartta
Kaavaselostus
Meluselvitys

 

Leiviskänkankaan kortteleiden 202 ja 216 asemakaavamuutosehdotus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Vastineet
Kaavakartta
Kaavaselostus

 

Voimassa olevat kaavat

Pyhännän Kirkonseudun asemakaavamuutos Puistokuja ja Antintie Korttelit 18 ja 24
Kaavaselostus
Kartta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kairantien alueen korttelin 5 asemakaavamuutosehdotus
Kaavaselostus
Kaavakartta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Vastineet

Iso-Lamujärven ranta-asemakaava, Patahiekan ja Honkasaaren alueita koskeva ranta-asemakaavan muutos
Kaavaselostus
Kartta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Vastineet / luonnosvaihe

Kirjavaniemen alue, asemakaavan muutos korttelissa 8
Kaavaselostus
Kartta

Kunnan asemakaavayhdistelmä
Asemakaavayhdistelmä

Pyhännän kartta-aineistot Swecon internet karttapalveluissa
Kartat sisältävät seuraavanlaiset aineistot:
- asema-, yleis- ja rantakaavat
- Ympäristökeskuksen aineistoja
- Museoviraston aineistoja
- kiinteistörajat
- ilmakuvat
- osoitteet
- maastokartta

Linkki yleiskarttaan
Linkki asemakaavayhdistelmään

Leiviskänkankaan asemakaavan laajennus ja muutos kortteleissa 202 ja 209 ( Periojantien pohjoisosa)
Kaavaselostus
Kartta

Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava 2015 
Kaavaselostus
Kartta

Kirkonseudun ja Ukonojan asemakaavamuutos 2014 
Kaavaselostus
Kartta

Koulukeskuksen alueen asemakaava, 2014 
Kaavaselostus
Kartta

Leiviskänkankaan asemakaava, 2013  
Kaavaselostus
Kartta

Museon alueen asemakaava, 2014 
Kaavaselostus
Kartta

Pitkähiedan-Hangaslahden-Patahiekan ranta-asemakaava; Patahiekan alueen kaavamuutos, 2014 
Kaavaselostus
Kartta