Kaavoitus


Tekninen lautakunta toimii kunnan kaavoitusta valmistelevana viranomaisena.

Voimassa olevia asemakaavoja on 7 kpl, loma-asumiseen liittyviä asemakaavoja on 4 kpl. Lisäksi rantayleiskaavoja on 2 kpl ja maankäyttöön liittyviä käyttösuunnitelmia 1 kpl.

Kaava-asioissa yhteyshenkilö Timo Aitto-oja , puh. 040 1912 203

Kaavoituskatsaus 2017, (tekn.ltk 2.2.2017 § 7)

Rakennusjärjestys 2016,  (kvalt 25.1.2016 § 5)

Nähtävänä olevat kaavat

Iso-Lamujärven ranta-asemakaava, Patahiekan ja honkasaaren alueita koskeva ranta-asemakaavan muutos
Kaavaselostus
Kartta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Vastineet / luonnosvaihe

Vireillä olevat kaavat

Pyhännänjärven (Kirkonkylä) yleiskaavoituksen tarkistaminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Yleiskaavarajaus

Kirjavaniemen alue, asemakaavan muutos korttelissa 8
Kaavaselostus
Kartta

Leiviskänkankaan asemakaavan laajennus ja muutos kortteleissa 202 ja 209 ( Periojantien pohjoisosa)
Kaavaselostus
Kartta

Voimassa olevat kaavat

Kunnan asemakaavayhdistelmä
Asemakaavayhdistelmä

Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava 2015 
Kaavaselostus
Kartta

Kirkonseudun ja Ukonojan asemakaavamuutos 2014 
Kaavaselostus
Kartta

Koulukeskuksen alueen asemakaava, 2014 
Kaavaselostus
Kartta

Leiviskänkankaan asemakaava, 2013  
Kaavaselostus
Kartta

Museon alueen asemakaava, 2014 
Kaavaselostus
Kartta

Pitkähiedan-Hangaslahden-Patahiekan ranta-asemakaava; Patahiekan alueen kaavamuutos, 2014 
Kaavaselostus
Kartta