Ajankohtaista

Maisemahakkuut jatkuvat Ukonojalla

Pyhännän kunta ja Metsänhoitoyhdistys Siikalakeus ry jatkavat maisemhakkuita Ukonojan asuntoalueella. Mikäli on tarvetta ottaa yhteyttä maisemahakkuista ja mm. tonttien puunpoistosta voitte olla yhteydessä seuraaviin henkilöihin:

Metsänhoitoyhdistys Siikalakeus ry/Saara Kallinen 0400 282 334 ja Pekka Marttila 0400 236 473
Metsäkoneen kuljetta/Jani Luttinen 0400 173 706
Pyhännän kunta/Timo Aitto-oja 040 1912 203

Tienrakennustyöt keskustaajamassa Pyhännällä

Pyhännällä rakennetaan ja parannetaan tietä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Pyhännän kunnan yhteishankkeina.

Pyhännän taajaman läpi kulkevalla Keskustiellä (Mt 18510) parannetaan pysäköintijärjestelyt liikekiinteistöjen edustalle ja uusitaan katuvalaistus. Manuntiellä rakennetaan uusi kevyenliikenteenväylä ja Kairantien linjaus muuttuu Ouluntielle (Kt 88) rakennetaan kanavointi ja alueelle tulevalle liikekiinteistölle uusi tieliittymä.